International Network against Child Abuse

International Network against Child Abuse

email intnet@cathyfox.33mail.com

–English

This message is autotranslated, so apologies for any errors.

The reason for this blog post is to try and bring together survivors and people who campaign against child abusers and paedophiles but speak different languages.

If we are to help stop child abusers, many of whom operate internationally, we must link up into a network, across borders and across barriers of language.

I ask that victims, survivors and campaigners to leave a comment with your website, blog or email, so that we can contact each other and fight the tyranny of the child abusers.

Peace, love and strength to all

email intnet@cathyfox.33mail.com

[Translated by SDL [1] http://www.freetranslation.com/ or google translate [2] http://translate.google.co.uk/%5D

–Welsh

Mae’r neges hon yn auto cyfieithu, felly ymddiheuriadau am unrhyw wallau.

Y rheswm am y swydd hon blog yw ceisio dod â goroeswyr a phobl sy’n ymgyrchu yn erbyn cam-drin plant a a pedoffiliaid ond siarad ieithoedd gwahanol.

Os ydym am helpu camdrinwyr stop plentyn, y mae llawer ohonynt yn gweithredu yn rhyngwladol, mae’n rhaid i ni gysylltu i rwydwaith, ar draws ffiniau ac ar draws rhwystrau iaith.

Gofynnaf bod dioddefwyr, goroeswyr ac ymgyrchwyr i adael sylw gyda eich gwefan, blog neu e-bost, fel y gallwn gysylltu â’i gilydd ac yn ymladd yn erbyn y gormes y cam-drin plant.

Heddwch, cariad a nerth i bob

–Irish

Tá an teachtaireacht auto aistrithe, mar sin leithscéal as aon earráidí.

Is é an chúis blog post chun iarracht a thabhairt le chéile marthanóirí agus daoine a fheachtas in aghaidh mí-úsáideoirí leanaí agus agus pedophiles ach teangacha éagsúla a labhairt.

Má táimid chun cabhrú abusers leanaí stad, go leor díobh a oibriú go hidirnáisiúnta, ní mór dúinn nascadh isteach i líonra, thar theorainneacha agus thar bhacainní teanga.

Iarraim go íospartaigh, marthanóirí agus feachtasóirí a fág tagairt le do láithreán gréasáin, bhlag nó ríomhphost, ionas gur féidir linn teagmháil a dhéanamh lena chéile agus i ngleic leis an tyranny na mí-úsáideoirí leanaí.

Síocháin, grá agus neart go léir

—French

Ce message est autotranslated, de sorte que des excuses pour les erreurs.

La raison de ce blog est d’essayer de rassembler les survivants et les personnes qui font campagne contre ceux qui abusent des enfants et et les pédophiles mais parlent différentes langues.

Si nous sommes pour aider à arrêter les abuseurs d’enfants, dont beaucoup opèrent au niveau international, nous devons relier en un réseau, au-delà des frontières et des obstacles linguistiques.

Je demande que les victimes, survivants et les militants de laisser un commentaire avec votre site, blog ou e-mail, afin que nous puissions prendre contact les uns avec les autres et de lutter contre la tyrannie de l’abuseurs d’enfants.

La paix, l’amour et de force pour tous

—German (translated by human)

Der Grund für diesen Blog Beitrag besteht zur Zusammenführung von Überlebenden und
Menschen die Weltweit Kampagnen gegen Kinderschänder und Pädophile führen.
Egal welche Sprache wir sprechen kämpfen wir alle gegen Kinderschänder die international
tätig sind. Um effektiver zu sein müssen wir ein internationales Netzwerk bilden über alle
Grenzen hinaus.
Ich bitte deshalb die Opfer, Überlebenden und Mitkämpfer mir bitte einen Kommentar mit
Ihrer Website, Ihrem Blog oder ihrer EMail
zu hinterlassen, so dass wir miteinander Kontakt
aufnehmen können und im Kampf gegen die Tyrannei der Kinderschänder zusammen
arbeiten können.
Frieden, Liebe und Kraft für alle

–Spanish

Este mensaje es autotranslated, así que pedimos disculpas por cualquier error.

El motivo de este blog es intentar reunir a los supervivientes y la gente que lucha contra los pederastas y pedófilos pero hablan diferentes idiomas.

Si vamos a ayudar a detener a los que maltratan a los niños, muchos de los cuales operan a nivel internacional, debemos conectar en una red, a través de las fronteras y de las barreras del idioma.

Pido que las víctimas sobrevivientes y activistas a , dejar un comentario con tu página web, blog o correo electrónico, de modo que podamos entrar en contacto entre sí y luchar contra la tiranía de los abusadores de menores.

Paz, amor y fortaleza para todos

–Chinese (simple)

这一消息是autotranslated,这样的道歉的任何错误。

这方面的原因博客帖子的是尝试使幸存者和人的活动对儿童的剥削者和恋童癖者但讲不同的语言。

如果我们要帮助制止虐待儿童,其中许多人工作在国际上,我们必须链接成网络跨越边界,跨越的障碍是语言。

我问,受害者、幸存者和活动家来发表评论您的网站、博客或电子邮件,以便我们可以互相联系和斗争的残酷虐待儿童。

和平、爱和力量的所有

–Chinese (traditional)

這個訊息是 autotranslated , 所以謹此致歉任何錯誤。

此問題的原因部落格文章是嘗試與結合倖存者及員工活動防範子方式充分知情和 pedophiles 但說出不同的語言。

如果我們是為了幫助停止孩子方式充分知情 , 其中許多人經營國際、我們必須連結到網路、跨國與跨障礙的語言。

我要求受害者 , 倖存者及 campaigners 要留下您的意見和您的網站、部落格或電子郵件 , 這樣我們就可以互相聯繫和對抗「 tyranny 子方式充分知情。

讓您安心、幸福和力量給所有

email network@cathyfox.33mail.com

–Arabic

وهذه الرسالة autotranslated حتى اعتذار عن اية اخطاء.

والسبب فى ذلك نشر مدونة هو محاولة للجمع بين الناجين الذين يتعاطون الطفل الميل الجنسى الا ان نتكلم بلغات مختلفة.

اذا اردنا وقف مستغلى الاطفال الذين يعملون على الصعيد الدولى, ويجب ان نربط بين الشبكة عبر الحدود عبر حواجز اللغة.

وارجو ان الناجين من ضحايا ومروجو لترك تعليق مع موقعك على المدونة او البريد الالكترونى حتى نتمكن من الاتصال بعضهم البعض من اجل محاربة الظلم من المتعدين على الاطفال.

السل

—Italian

Questo messaggio è autotranslated, così scuse per eventuali errori.

La ragione di questo post del blog è quello di cercare di riunire i superstiti e le persone che la campagna contro il bambino e abusi e pedofili ma parlano diverse lingue.

Se vogliamo aiutare a smettere di bambino molestatore, molti dei quali operano a livello internazionale, dobbiamo collegare in rete, al di là dei confini e dei barriere di lingua.

Chiedo che le vittime , i superstiti e gli attivisti di lasciare un commento con il tuo sito web, blog o e-mail, in modo che possiamo contattare altri e lottare contro la tirannia del bambino molestatore.

Pace, amore e forza a tutti

–Dutch

Dit bericht is autotranslated, dus excuses voor eventuele fouten.

De reden voor deze blog post is om te proberen en samen te brengen nabestaanden en mensen die campagne tegen kinderverkrachters en pedofielen maar verschillende talen spreken.

Als we stoppen kinderverkrachters, van wie velen internationaal actief zijn, wij moeten in een netwerk, over de grenzen en over belemmeringen van de taal.

Ik vraag dat slachtoffers , overlevenden en campagnevoerders een commentaar achter te laten bij uw website, blog of e-mail, zodat we kunnen met elkaar in contact komen en tegen de tirannie van de plegers van misdrijven.

Vrede, liefde en kracht voor alle

–Hindi

यह संदेश किसी के लिए, स् वत: अनुवाद की गलतियों से माफी मांगी

इसका कारण यह होता है और फिर से प्रयास करने के लिए एकजुट ब्लॉग पोस्ट और उन लोगों के खिलाफ अभियान और बाल abusers व्यैक्त pedophiles बल्कि विभिन्न भाषाएं बोलने है।

यदि हम बाल रोकने में मदद करने के लिए, हम अंतर्राष्ट्रीय प्रचालन abusers जिनमें एक नेटवर्क के साथ जोडना चाहिए और सीमा पार की बाधाएं पार की भाषा है।

मॅँ यह पूछना पीडितों को छोडने की टिप्पणी के साथ अपने प्रचारकों और व्यैक्त , वेबसाइट ब्लॉग या ईमेल, ताकि हम एक-दूसरे के खिलाफ अत्याचार के संपर्क abusers बच्चे हैं।

शांति, प्रेम और ताकत को

–Portuguese

Esta mensagem é auto traduzidas, por desculpas por quaisquer erros.

A razão para este post de blog é tentar reunir os sobreviventes e as pessoas que fazem campanha contra os violadores de crianças e e pedófilos mas falam línguas diferentes.

Se estamos a ajudar a parar os violadores de crianças, muitos dos quais operam a nível internacional, temos de ligação em rede, através das fronteiras e barreiras em toda da linguagem.

Peço que as vítimas sobreviventes e defensores de , deixe um comentário com o seu site ou blog, e-mail, de modo a que possamos entrar em contato uns com os outros e a lutar contra a tirania dos violadores de crianças.

Paz, amor e força a todos os

–Polish

Ten komunikat jest automatycznie tłumaczone, więc przeprosić za wszelkie błędy.

Powodem tego blogu jest spróbowanie oraz zgrupowaniu ocaleńców i ludzie którzy kampanii przeciwko dzieci odurzających i nagabywanie ale mówią różnymi językami.

Jeśli chcemy aby ukrócić dzieci odurzających, wiele z nich działa na skalę międzynarodową, musimy połączyć w sieć, przez granice i bariery językowe.

Pytam, czy ofiary , ocaleńców i wyjadaczy, aby zostawić komentarz z twojej strony, bloga lub e-mail, abyśmy mogli skontaktować się z sobą i walki z tyranią dziecka odurzających.

Pokój, miłość i siłę do wszystkich

–Urdu

اس پیغام ہے تاکہ کسی بھی غلطیاں کا ترجمہ معذرتوں خود کار ہے.

اس کی وجہ اس کی کوشش ہے اور زندہ بچ جانے والوں اور مدونہ پوسٹ جو لوگ اور بچے کے خلاف مہم مل کر اور Abusers Pedophiles کرتے ہیں لیکن مختلف زبانیں بولتے ہیں.

اگر بچے کو روکنے میں مدد ملے ہیں جن میں سے کئی Abusers کرنا بین الاقوامی, ہمیں لنک میں ایک نیٹ ورک کے اس پار اور رکاوٹوں کو سرحدوں کے پار کی زبان ہے.

میری گزارش ہے کہ زندہ بچ جانے والوں کو چھوڑ Campaigners تبصرہ کے ساتھ متاثرین, اور آپ کی ویب سائٹ روزنامچہ ہے تاکہ ہم ایک دوسرے سے رابطہ یا ای میل اور جنگ کی بچے Abusers.

تمام امن, محبت اور طاقت

–Russian

Это сообщение является авто перевод, с тем чтобы извинения за любые ошибки.

Причина этого в блоге, чтобы попытаться объединить выживших жертв и людей, проведение кампаний против детского наркоманов и педофилов, но говорят на разных языках.

Если мы хотим помочь остановить ребенка и наркоманов, многие из которых работают на международном уровне мы должны увязать в сети, через границы и через языковые барьеры.

Я хотел бы спросить, что жертвы , в живых и стройплощадку оставьте комментарий с вашего сайта, блог или электронной почты, чтобы мы могли связаться друг с другом и бороться с тиранией ребенка, злоупотребляющих наркотиками.

Мира, любви и силы для всех

–Albanian

Ky mesazh është auto përkthyer, kështu që kërkon ndjesë për ndonjë gabim.

Arsyeja për këtë blog është të përpiqet të sjellë së bashku të mbijetuarve dhe njerëzit që fushata kundër abuzuesit e fëmijëve dhe pedofilëve por flasin gjuhë të ndryshme.

Në qoftë se ne do të ndihmojë të ndalë abuzuesit e fëmijëve, shumë prej të cilëve operojnë ndërkombëtarisht, ne duhet të lidhet në një rrjet, përtej kufijve dhe gjithandej barrierat e gjuhës.

Unë kërkoj që viktimat të mbijetuarve dhe veprimtarët e të , Lini një koment me faqen tuaj, blog ose email, kështu që ne mund të kontaktojnë njëri-tjetrin dhe për të luftuar terrorin e fëmijës abuzuesit.

–Bengali

এই মেসেজ, অটো অনুবাদ, তাই কোন সংগঠন দুজনার বক্তব্য প্রত্যাহার ভুল।

কারণ এই ব্লগ পোস্ট করার চেষ্টা এবং একত্রে বেঁচে থাকা এবং যাদের বিরুদ্ধে নারীদের লঙ্ঘনকারী ও ও ভবঘুরে কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ভাষা।

আমরা যদি সাহায্য বন্ধ নারীদের লঙ্ঘনকারী অনেক কর্মকান্ড আন্তর্জাতিকভাবে যাকে আমরা অবশ্যই লিঙ্ক করা একটি নেটওয়ার্ক, সীমান্ত ও বাধা-ভাষা।

জিজ্ঞেস করি, ‘শিকার, বেঁচে থাকা আর কোন মন্তব্য আপনার ওয়েবসাইট, ব্লগ বা ই-মেইল, যাতে আমরা পরস্পরের সাথে যোগাযোগ ও সংগ্রাম নির্যাতনে শিশু লঙ্ঘনকারী।

শান্তি, ভালোবাসা ও শক্তি সব

–Bulgarian

Това съобщение се превеждат автоматично, така че извинения за грешки.

Причината за това блог пост е да се опитат и обедини преживелите лица и хора, които кампания срещу насилниците деца и и педофили но говори на различни езици.

Ако искаме да спомогне за спиране на детето насилниците, много от които работят международно, ние трябва да свържете в мрежа, през границите и из бариери на език.

Моля, че жертвите , преживелите лица и campaigners да напуснат коментар с вашия уеб сайт, блог или имейл, така че да можем да се допират и борбата гнета на детето насилниците.

Мира, любов и съдържание на всички

–Czech

Tato zpráva je automaticky přeloženy, takže omluvu za případné chyby.

Důvod tohoto blogu je pokusit se spojit přeživších a lidé, kteří kampaň proti dětské delikventy a pedofilů, ale mluví různými jazyky.

Pokud chceme zabránit dětské delikventy, z nichž mnozí působí v mezinárodním měřítku a musíme propojit do sítě přes hranice a v celém bariéry jazyka.

Žádám, aby oběti , přeživších a bojovníci zanechat komentář s vaší webové stránky, blog nebo e-mailu, abychom mohli kontaktovat všechny ostatní a bojovat proti tyranii dítěte.

Míru, lásky a sílu pro všechny

email network@cathyfox.33mail.com

–Danish

Denne besked er automatisk oversat, så undskylder for eventuelle fejl.

Årsagen til dette blogindlæg er at forene mennesker og folk, der kæmper mod børnemishandlere og pædofile, men taler forskellige sprog.

Hvis vi skal hjælpe med at stoppe børnemisbrugere, hvoraf mange opererer internationalt, vi skal forbinde til et netværk, på tværs af grænser og barrierer.

Jeg beder om, at ofre , efterladte og at efterlade en kommentar med din hjemmeside, blog eller e-mail, så vi kan kontakte hinanden og bekæmpe tyranni af børnemisbrugere.

Fred, kærlighed og styrke til alle

–Dari

این پیام, ترجمه ببدن عذرخواهیها خطایها برای هیچ است.

به همین دلیل برای این بلاگ است ﻙه سعی در پست فراهم آورید بازماندگان و مردم که مبارزه علیه کودک و و و و بدرفتاران pedophiles اما زبانهای مختلف صحبت می ﻙنند.

اگر ما به ﻙمﻙ ﻙند بچه است, بسیاری از آنها بدرفتاران دایربود دوپروگارم, ما باید به یﻙ شبﻙه ارتباطی, در سراسر مرز ها و موانع در سراسر از زبان است.

من آن است که قربانیان و بازماندگان , به ترﻙ یﻙ نﻙته را با وب سایت شما, ایمیل و یا بلاگ, تا ما بتوانیم با یکدیگر ارتباط و مبارزه با ظلم و ستم به طفل متجاوزینى.

صلح, عشق و قدرت به همه

–Estonian

See sõnum on tõlgitud, nii et palun vabandust auto jaoks mingeid vigu.

Selle põhjuseks ajaveebipostituse on püüda koondada ellujäänud inimesed, kes lapse vastane kampaania kuritarvitajaid ja pedofiilid aga erinevaid keeli.

Kui tahame aidata peatada laste kuritarvitajad, kellest paljud jäätmekäitlusettevõtted, peame seostama võrku, eri keele.

Ma palun, et ohvreid, toitjakaotus- ja võitlejatesse lahkuda oma kommentaari veebilehele, blogi või meili, et saaksime teineteisega ühendust ja võitlus lapse türanniat. rikkujad.

Rahu, armastus ja jõudu kõigile

–Finnish

Tämä viesti auto on käännetty, ja pyytää anteeksi sitä, että virheitä.

Syynä tähän blog post on pyrkiä kokoamaan eloonjääneiden ja ihmisiä vastaan lapsenraiskaajia ja ja pedofiileille, mutta puhumme eri kieliä.

Jos haluamme auttaa estämään lasten hyväksikäyttäjiä, ja monet heistä toimivat kansainvälisesti, meidän on yhdistettävä verkkoon, yli rajojen ja yli esteitä.

Pyydän, että uhreille , eloonjääneiden ja aktivistit, jotta voit lisätä kommentin omalla sivustollasi, blogi tai sähköpostiosoite, jotta voimme ottaa sinuun yhteyttä toisiinsa ja taistele tyrannia lasten hyväksikäyttäjiä.

Rauhaa, rakkautta ja voimaa kaikille

–Greek

Αυτό το μήνυμα είναι αυτόματη μετάφραση, οπότε ζητώ συγνώμη για τυχόν λάθη.

Ο λόγος για αυτό το blog post είναι να προσπαθήσουμε μαζί τους επιζώντες και άνθρωποι οι οποίοι εκστρατεία εναντίον των παιδεραστών και παιδεραστές, αλλά μιλούν διαφορετικές γλώσσες.

Αν θέλουμε να βοηθήσει στη διακοπή των παιδεραστών, πολλοί από τους οποίους δραστηριοποιούνται διεθνώς, θα πρέπει να συνδεθούν σε ένα δίκτυο, διασυνοριακά και τους φραγμούς της γλώσσας.

Ζητώ θύματα , επιζώντες αγωνιστές και να αφήσετε ένα σχόλιο με τη δική σας ιστοσελίδα, blog ή email, έτσι ώστε να μπορεί να επικοινωνήσει με τον άλλο και καταπολέμηση της τυραννίας των παιδεραστών.

Ειρήνη, αγάπη και δύναμη σε όλους

–Hausa

Wannan maganar auto fasarawa, sai iyakar uzuri wata daga b’oyayyun laifofi!.

Dalilin wannan blog garkensa yake yi k’ok’arin kawo su tsira da jama’a suka yi kamfe yaro abusers da pedophiles amma magana harsuna daban-daban.

Idan mun su taimake ku daina haifuwa abusers, da yawa daga wanda k’ark’as internationally, dole mu ta had’a shi zuwa wani kusurwoyinta, ko’ina a yankin daura da shingayen kwastam da harshen.

Ina tambaya cewa, ‘yan k’anananku tsira da campaigners ya bar tsokaci da tashar yanar gizo (website), blog ko iya aika ‘i-mel’, don mu iya tsai da juna da tasku da haifuwa abusers.

Zaman Lafiya, da k’arfi

–Hebrew

הודעה זו היא מתורגמת אוטומטית, כך התנצלותנו כל השגיאות.

את הסיבה לכך פרסום בבלוג היא לנסות ולהביא יחד לניצולי אנשים במערכה נגד המתעללים הילד, pedophiles אך מדברים שפות שונות.

אם אנו נמצאים כדי לעזור להפסיק את הילד האכזריים של רבים אשר פועלים ברחבי העולם, אנחנו צריכים לקשר לתוך הרשת, מעבר לגבולות מעבר למכשולים של השפה.

אני שואל כי קורבנות , לניצולי עיקשים בישראל כדי להשאיר הערות בבלוג של אתר האינטרנט שלך או דואר אלקטרוני, כך אנו יכולים לפנות לכל אחד את השני להילחם את עריצותם של הילד מהמתעללים בהם.

שלום, אהבה כוח כל

–Hungarian

Ez az üzenet az auto, hogy elnézést kérünk az esetleges hibákat.

Ennek az az oka, hogy megpróbáljuk blogbejegyzést és összehozza a túlélők és az emberek, akik a gyermek és pedophiles abusers, de különböző nyelven beszélnek.

Mi segíthet a gyermek, és akik közül sokan abusers nemzetközileg működik, egy hálózati összeköttetés, a határokon átnyúló és a nyelvi akadályok.

Kérem, hogy a hozzátartozók áldozatai, és hogy campaigners megjegyzést a honlapon, vagy az e-mail blog az, hogy felveszi a harcot a zsarnokság és a gyerek abusers.

A béke, a szeretet és az erő minden

–Indonesian

Pesan ini adalah auto diterjemahkan, sehingga permintaan maaf untuk kesalahan apapun.

Alasan untuk posting blog ini untuk coba dan membawa bersama mereka yang selamat dan orang-orang yang melawan penyalahgunaan anak dan dan pedophiles tetapi berbicara dalam bahasa-bahasa yang berbeda.

Jika kita untuk membantu menghentikan penindas anak, banyak di antaranya yang beroperasi secara internasional, kita harus link naik ke sebuah jaringan, melintasi perbatasan dan di seluruh rintangan-rintangan bahasa.

Saya meminta korban , yang selamat dan pengkampanye untuk meninggalkan sebuah komentar dengan situs web anda, blog atau email, sehingga kita dapat menghubungi satu sama lain dan melawan tirani penindas anak.

Damai, cinta, dan kekuatan untuk semua

–Italian

Questo è un messaggio automatico, tradotto in modo scuse per eventuali errori.

La ragione di questo post del blog è quello di cercare di riunire i superstiti e le persone che la campagna contro il bambino e abusi e pedofili ma parlano diverse lingue.

Se vogliamo aiutare a smettere di bambino molestatore, molti dei quali operano a livello internazionale, dobbiamo collegare in rete, al di là dei confini e dei barriere di lingua.

Chiedo che le vittime , i superstiti e gli attivisti di lasciare un commento con il tuo sito web, blog o e-mail, in modo che possiamo contattare altri e lottare contro la tirannia del bambino molestatore.

Pace, amore e forza a tutti

–Japanese

このメッセージは、自動翻訳されたため、エラーが発生してご迷惑をおかけしています。

このブログの投稿の理由は被爆者と人々を児童に虐待防止キャンペーンと小児性愛者を一緒に連れて来ることを試みるが、別の言語を話します。

子供の多くは不正使用者は、国際的に動作を停止する場合は、ネットワークには国境を越え、言語の障壁を越えたリンクするには、必要があります。

私は被害者、被爆者、運動家のあなたのウェブサイト、ブログ、または E メールでコメントをそのままにしておき、相互に連絡をすると、児童に虐待の横暴と戦うことはできてもらいます。

平和と愛と強さのすべてを

email network@cathyfox.33mail.com

–Korean

이 메시지는 자동 번역, 모든 오류에 대해 사과 드립니다.

이 블로그 게시물 사유를 한데 살아남은 사람들은 자식 중독자들에 대한 캠페인, 그리고 소아성애자들의 모임 Try는 다른 언어를 사용하고 있습니다.

아이는 두려움에 떨어야, 사교활동 국제적으로 운영하는 중단시키기 위해, 우리 국경과 언어의 장벽을 전역의 네트워크에 연결 합니다.

나는 희생자와 생존자, 선거운동원들과 귀하의 웹사이트, 블로그 또는 E-mail로 의견을 남길 수 있는, 우리가 서로 연락할 수 있는 자식 중독자들에 대한 부당한 횡포에 맞서 싸울 수 있도록 하십시오.

평화와 사랑을 힘을 모두

-Lithuanian

Šis pranešimas yra automatinis į dangų, todėl atsiprašau už klaidas.

Dėl šios priežasties tinklaraštis postas yra pabandyti ir suburti maitintojo netekimo ir žmonių, kurie kampaniją prieš vaikų prievartautojus ir ir pedofilams bet kalba skirtingomis kalbomis.

Jei norime padėti sustabdyti vaikų vartojantiems asmenims, kurių dauguma veikia tarptautiniu mastu, turime sujungti į vieną tinklą, per sienas ir kliūčių kalbos.

Aš prašau, kad nukentėjusieji, maitintojo netekimo ir kovotojams palikti komentarą su savo interneto svetainę, tinklaraštį arba el. paštu, kad galėtume susisiekti vienas su kitu ir kovoti su tironijos, vaikų pažeidėjus.

Taika, meilė ir į visus

–Malay

Mesej ini adalah auto diterjemahkan, jadi minta maaf untuk sebarang ralat.

Alasan untuk ini kiriman blog adalah untuk mencoba dan membawa bersama korban dan orang-orang yang penyiasatan terhadap pelaku anak dan dan – Pedofil tapi berbicara bahasa berbeda.

Jika kita ingin membantu menghentikan pelaku anak, banyak siapa beroperasi dibangunkan diperingkat antarabangsa, kita harus pautan ke rangkaian, melintasi sempadan dan seberang barriers dari bahasa.

Aku bertanya itu korban , korban dan campaigners untuk tinggalkan komen dengan laman web, blog atau e- mel, sehingga kita dapat menghubungi satu sama lain dan melawan mengakhiri tirani pelaku anak.

Damai, cinta dan kekuatan untuk semua

–Norwegian

Denne meldingen er automatisk oversatt, så beklager for eventuelle feil.

Årsaken til dette blogginnlegget er å prøve og samle overlevende og folk som kampanje mot barn de og og pedofile, men snakker forskjellige språk.

Hvis vi er å bidra til å stoppe de som barn, mange av dem opererer internasjonalt, må vi knytte opp i et nettverk, på tvers av landegrenser og på tvers av barrierer av språk.

Jeg ber om at ofrene , overlevende og forkjemperne å legg igjen en kommentar med din nettside, blogg eller e-post, slik at vi kan kontakte hverandre og kjempe mot tyranniet til barnet de.

Fred, kjærlighet og styrke til alle

–Pashto

دا پيغام دا دي, نو له دې امله اوسيدنکي ترجمه هر غلطيو لپاره د پلي آيکن کلک کړي.

د دي دليل دا ويب لاگ څوکۍ لپاره د ده او تتوي او خلک چې په وړاندې ماشوم د کمپاين او او pedophiles سالارۍ خو بېلا بېلو ژبو خبرې دي.

که موږ ته د ماشوم په نشي روږدو ښځو, د مخه د, موږ بايد اثر په يوه شبکه رابطه, د پولو او په خنډونه او په ټول د ژبې دي.

زه چې قربانيان د او کمپاين کوونکو ته د يو ويب پاڼي سره په هکله څه ندي ويلي, د ويب لاگ او يا برېښناليك, نو موږ کولاي شي, چې هر يو د بل سره د ظلم او د ماشوم په نشي روږدو ښځو د.

, مينه او سولې ته د ټول توان

–Persian

این پیام است که ترجمه خودکار، پس هرگونه خطا پوزش خواست.

علت این است که سعی کنیم پست بلاگ و جمع بازماندگان و كسانى كه مبارزه عليه متجاوزينى و کودک و pedophiles اما زبانهای مختلف صحبت می کنند.

اگر ما برای کمک به توقف کودک متجاوزينى كه بسياري از آنان مطرح است، ما بايد 1789لینک بالا را به صورت شبكه اي، در آن سوي مرز و عبور از موانع زبانی است.

من می پرسم که ، بازماندگان قربانيان و تلاشي مذبوحانه از کامنت شما را با وب سایت، بلاگ و یا ایمیل، تا ما بتوانیم تماس با یکدیگر و مبارزه با ظلم و ستم این کودک است.

صلح، عشق و قدرت به همه

–Romanian

Acest mesaj este tradus automat, astfel încât scuze pentru eventualele erori.

Motivul pentru acest post pe blog este de a încerca şi de a aduce împreună supravietuitori si oameni care campanie impotriva abuzatori si copil şi pedofili dar vorbesc limbi diferite.

Dacă avem de a ajuta copilul oprire de agresori, multi dintre care funcţionează pe plan international, trebuie să ne link până în reţea, dincolo de frontiere şi peste barierele de limbă.

Va cer ca victime , supravieţuitori şi campaigners să lăsaţi un comentariu cu site-ul, blog sau e-mail, astfel încât să putem contact si lupta tirania copilului de agresori.

Pacea, iubirea şi puterea de a toate

–Serbian

Ova poruka se automatski preveden, tako da se izvinjavam za bilo koje greške.

Razlog za ovo blog post je pokušati okupiti preživeli i ljudi koji su kampanju protiv korumpiranih i i pedofili, ali govore različitim jezicima.

Ako ćemo da pomogne u sprečavanju dete nasilnici, od kojih su mnogi djeluju međunarodno, moramo spojiti u mrežu, preko granice i barijere preko jezika.

Tražim da žrtve , preživeli i oni da ostavi jedan komentar sa vašeg sajta, blog ili e-mail, tako da možemo kontakt jedni druge i borbi protiv tiranije dete nasilnici.

Mir, ljubav i snagu da sve

–Slovak

Táto správa sa automaticky preložené, takže ospravedlňujem za prípadné chyby.

Dôvodom tohto blogu je hľadať a spájať ľudí a ľudí, ktorí kampaň proti detskej násilníkov a a pedofilov, hovoria rôznymi jazykmi.

Ak chceme pomôcť zastaviť detských páchateľov, z ktorých mnohí pôsobia v medzinárodnom meradle, musíme prepojiť do siete, cez hranice a bariéry jazyka.

Žiadam, aby obetiam, pozostalým a bojovníkov zanechať komentár s vašej webovej stránky, blogu alebo e-mailu, aby sme sa mohli navzájom skontaktujú a bojovať proti tyranii detí násilníkov.

Mier, lásku a silu pre všetkých

–Slovenian

To sporočilo je samodejno prevedene, zato se opravičujem za morebitne napake.

Razlog za to spletnem dnevniku je poskušati prinesti skupaj in preživele osebe, ki kampanjo proti delu otrok in storilce in pedofilom pa govorijo različne jezike.

Če želimo pomagati ustavimo otroško storilce, od katerih so mnogi deluje na mednarodni ravni, moramo povezati v omrežje, prek meja in preko meja jezika.

Prosim, da žrtve , preživelih in borci pustite sporočilo z vašo spletno stran, v spletnem dnevniku ali po e-pošti, tako da bomo lahko stik in boj proti tiraniji otroka storilce.

Mir, ljubezen in moč za vse

–Somali

Waxyaalahan waa cilimiga tiknoolajiyaga kombiyuutarka,farsamada baabuurta,, turjumay apologies wixii saxaan waxii qalad ah.

Sababta oo ah isku blog boostada iyo isugu soo dhaweyn uga soo guraan iyo dadka olole, ama kuwa wax ilmaha iyo iyo pedophiles laakiin af kala cayn ah.

Haddii aynu u istaajiyo cunuga, ama kuwa wax badan oo ay ku shaqeeyaan weriyayaashoodu adduuka, waa xidhiidhiyaha Xukuumadda waxa uu ku raacday xuduudaha iyo carqalado hortaagana luqada raacday.

Waxaan in dhibanaha , iyo in ay ka soo baxaan loolamaya uga soo guraan faalo ah ula website-yada, blog ama email, si aan la xiriiri karaa is dagaalka cadaawanimo, ama kuwa wax ilmaha.

Nabad, iyo jacaylka, iyo itaal oo dhan

–Swedish

Detta meddelande är auto översatt, så jag ber om ursäkt för eventuella fel.

Anledningen till detta blogginlägg är att sammanföra överlevande och personer som bedriver en kampanj mot pedofiler och pedofiler men talar olika språk.

Om vi vill hjälpa till att stoppa pedofiler, av vilka många är verksamma internationellt måste vi koppla upp till ett nätverk över gränserna och över hinder av språket.

Jag ber att offer och överlevande och förkämpar för att lämna en kommentar med din webbplats, blog eller email, så att vi kan kontakta varandra och kämpa mot förtryck av barn sexuellt.

Fred, kärlek och styrka till alla

–Thai

ข้อความนี้เป็นข้อความที่แปลโดยอัตโนมัติดังนั้นจึงขออภัยสำหรับความผิดพลาดได้

เหตุผลสำหรับการโพสต์ในบล็อกนี้ก็คือการพยายามและการรวมเข้าด้วยกันของผู้รอดชีวิตและผู้คนที่รณรงค์ป้องกันเด็กและบทและ pedophiles แต่พูดภาษาที่แตกต่างกัน

ถ้าเราจะช่วยหยุดเด็กคนที่มีหลายคนทำงานในต่างประเทศเราจะต้องแสดงถึงการเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายให้ทั่วทั้งเส้นขอบและทั่วทั้งอุปสรรคด้านภาษา

ฉันถามว่าผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ , ผู้รอดชีวิตและปั้นนักกีฬาเยาวชนรุ่นใหม่พร้อมกับที่แสดงความคิดเห็นกับเว็บไซต์ของคุณ , บล็อกหรืออีเมล์เพื่อที่เราจะได้สัมผัสกันและกันและการต่อสู้กับการกดขี่ของเด็กน้อยคนที่ได้

สันติภาพและความรักและความแข็งแกร่งให้กับทุก

–Turkish

Bu mesaj otomatik çevirisi, böylece özür hatalar.

Bunun nedeni, blog, ve sağ kurtulan birlikte insanlar ve aleyhinde kampanya çocuk bağımlısı ve pedofili ama farklı diller.

Eğer biz yardım durdurma çocuk bağımlısı, çoğu uluslararası çalışır, bağlantı, ağ, sınırları ve engelleri dili.

Soruyorum kurbanların , sağ kalanlar ve kampanyada görev yapanlara ofis imkanları sağlayacaktır, bir yorum bırakın, web sitesi, blog veya e-posta, böylece kişi her mücadele zorbalık, çocuk bağımlısı.

Barış, sevgi ve gücü tüm

–Ukrainian

Це повідомлення буде автоматично переведено, тому вибачення за будь-які помилки.

Причиною цього блог – спробувати зібрати постраждалих і люди, які кампанії проти дитина кривдників і педофілів, але говорять різними мовами.

Якщо ми хочемо допомогти зупинити дитина кривдників, багато з яких працюють за кордоном, ми повинні об’єднання в мережу, через кордон і по всій перешкод на шляху до мови.

Я прошу жертв , постраждалих і агітаторів залишити свій коментар з вашого сайту, блог або електронною поштою, щоб ми могли зв’язатися з одним і боротися з тиранії дитини кривдників.

Миру, любові і сили для того, щоб всі

–Vietnamese

Thông điệp này được dịch, vì vậy xin lỗi tự động cho bất cứ lỗi.

Lý do này viết trên blog của chúng tôi là cố gắng và những người sống sót và những người chiến dịch chống lại bỏ qua những việc lạm dụng trẻ em và và pedophiles nhưng nói ngôn ngữ khác nhau.

Nếu chúng ta để giúp ngăn chặn bỏ qua những việc lạm dụng trẻ em, trong đó có nhiều hoạt động trên bình diện quốc tế, chúng ta phải liên kết thành một mạng lưới, qua biên giới và qua rào cản ngôn ngữ đó.

Tôi hỏi rằng nạn nhân , những người sống sót và những người tham gia để ghi ch㺠với blog website của cô, hay gửi email, vì vậy chúng ta có thể liên lạc với nhau và chống lại những sự chuyên chế của bỏ qua những việc lạm dụng trẻ em.

Hoà bình, tình yêu và sức mạnh để tất cả

[Below is translated by Google translate]

–Basque

Mezu hau automatikoki itzuli da, beraz, edozein akats for apologies.

Blog post honen arrazoia da, eta saiatu bizirik eta nor haurraren tratu txarrak eta eta pedophiles aurkako kanpaina jendea biltzen, baina hizkuntza bera hitz egiten.

garen stop haurraren tratu txarrak, eta haietako askok, nazioartekotutako laguntzeko bada, lotzeko beharra dugu sare bat sartu, mugen zehar eta hizkuntzaren oztopoak zeharkatuz.

biktimak, bizirik eta campaigners, zure webgune, blog edo eposta iruzkina utzi nahi, beraz, elkarren harremanetan jarri ahal izango dugu, eta haurraren tratu tirania borrokatzeko eskatzen dut.

Bakea, maitasuna eta indarra guztiei

–Afrikaans

Hierdie boodskap is outomaties vertaal, sodat verskonings vir enige foute.

Die rede vir hierdie blog post is om te probeer en oorlewendes en mense wat veldtog teen kinders misbruik en en pedofiele bymekaar te bring, maar verskillende tale praat.

As ons stop kind misbruikers, van wie baie internasionaal bedryf help, moet ons aansluit in ‘n netwerk, oor die grense heen en oor hindernisse van taal.

Ek vra dat slagoffers, oorlewendes en veldtog om ‘n opmerking met jou webtuiste, blog of e-pos te verlaat, sodat ons kan kontak met mekaar en veg die tirannie van die kind misbruik.

Vrede, liefde en sterkte aan al

–Catalan

Aquest missatge és auto traduït, així que disculpes per qualsevol error.

La raó d’aquesta entrada del bloc és tractar de reunir als supervivents i les persones que fan campanya contra els abusadors de nens i els pedòfils i deixar de parlar diferents idiomes.

Si anem a ajudar els abusadors parada nen, molts dels quals operen a nivell internacional, que ha de unir-se a una xarxa, a través de fronteres i les barreres del llenguatge.

Els demano que les víctimes, supervivents i defensors per deixar un comentari amb el teu lloc web, bloc o correu electrònic, de manera que puguem contactar entre si i lluita contra la tirania dels abusadors de nens.

Pau, amor i força a tots

–Esperanto

Tiu mesaĝo estas aŭtomata tradukita, do pardonpetoj por eraroj.

La kialo por ĉi tiu bloga poŝto estas provi kaj kunvenigos postvivantoj kaj personoj kiuj kampanjo kontraŭ infano misuzantoj kaj kaj pedófilos sed parolas malsamajn lingvojn.

Se ni volas helpi halto infano misuzantoj, multaj el kiuj funkciigas internacie, ni devas aliĝi al reto, trans landlimoj kaj trans baroj de lingvo.

Mi petas, ke viktimoj, pluvivantoj kaj kampanjantoj por lasi komenton kun via retejo, blogo retpoŝto, tiel ke ni povas kontakti unu la alian kaj batali la tiranecon de la infano misuzantoj.

Paco, amo kaj fortikigi

–Maltese

Dan il-messaġġ huwa auto tradott, hekk apologies għal kwalunkwe żbalji.

Ir-raġuni għal dan blog post huwa li tipprova u jġibu flimkien superstiti u nies li kampanja kontra min jabbuża tfal u u pedophiles imma jitkellmu lingwi differenti.

Jekk irridu li jgħinu Drogati waqfien tfal, li ħafna minnhom joperaw internazzjonalment, irridu jingħaqdu f’netwerk, bejn il-fruntieri u bejn l-ostakli tal-lingwa.

Nistaqsi li vittmi, superstiti u difensuri li tħalli kumment mal-website tiegħek, blog jew email, sabiex inkunu jistgħu jikkuntattjaw lil xulxin u l-ġlieda l-tirannija tal-Drogati tfal.

Paċi, imħabba u s-saħħa għal kulħadd

–Swahili

Ujumbe huu ni auto kutafsiriwa, hivyo msamaha kwa makosa yoyote.

Sababu ya hii blog post ni kujaribu na kuleta pamoja waathirika na watu ambao kampeni dhidi ya abusers mtoto na na paedophiles lakini kusema lugha mbalimbali.

Kama sisi ni kusaidia abusers stop mtoto, ambao wengi wao kuendesha kimataifa, ni lazima kuungana katika mtandao, kuvuka mipaka na kupita migogoro ya kilugha.

Naomba waathirika, waathirika na wanaharakati kuacha maoni na tovuti yako, blog au barua pepe, ili tuweze kuwasiliana na kila mmoja na kupambana udhalimu wa abusers mtoto.

Amani, upendo na nguvu zote

–Punjabi

ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਟੋ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀ.

ਇਸ ਬਲਾਗ ਪੋਸਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਚੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਅਤੇ ਅਤੇ pedophiles ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲੈ, ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹੈ.

ਸਾਨੂੰ ਸਟਾਪ ਬੱਚੇ ਕਰਨ ਿਾਲੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਚਲਿਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ, ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਪਾਰ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਪਾਰ.

ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਜੋ ਕਿ ਪੀੜਤ, ਬਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਆਪਣੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਬਲਾਗ ਜ ਈਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਲੜਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਅਮਨ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਤਾਕਤ

–Maori

Tenei karere Ko iritihia aunoa, na tatarahapa hoki tetahi hapa.

Ko te take hoki tenei pou rangitaki he ki te tamata me te kawe tahi morehu, me te iwi nei pakanga ki te tane hei tamaiti me me pedophiles engari korero reo rerekē.

Ki te mea ko tatou ki te tauturu i te tane hei tamaiti mutu, he tokomaha o nei mahi ao, me te hono ia tatou ki runga ki te whatunga, puta noa rohe me puta noa tauārai o te reo.

ui ahau e ki patunga, morehu, me kaitotohe waiho i te kōrero ki paetukutuku, rangitaki īmēra ranei, kia taea tatou whakapā tahi i te tahi, me te whawhai i te matawaenga o te tane hei tamaiti.

–Kannada

ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅನುವಾದ ವಾಹನ ಹೊಂದಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ದೋಷಗಳು ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರಣ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಮತ್ತು ಬದುಕುಳಿದವರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ವ್ಯಸನಿಗಳು ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಶಿಶುಕಾಮಿಗಳು ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ ಜನರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆದರೆ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಆಗಿದೆ.

ನಾವು ಅವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಗುವಿನ ವ್ಯಸನಿಗಳು, ಸಹಾಯ ಇದ್ದರೆ, ನಾವು ಜಾಲಬಂಧ, ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾಷೆಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು.

ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ವ್ಯಸನಿಗಳು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯಿಂದ ಹೋರಾಡಬೇಕು ಬಲಿಪಶುಗಳು ಬದುಕುಳಿದವರು ಮತ್ತು ಚಳವಳಿಗಾರರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಬ್ಲಾಗ್ ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವಾಗ ಕೇಳಿ.

ಎಲ್ಲಾ ಶಾಂತಿ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ

–Icelandic

Þessi skilaboð er sjálfvirk þýðing, svo Apologies fyrir villum.

Ástæðan fyrir þessu blogg er að reyna að koma saman lifðu og fólk sem herferð gegn áfengisneyslu barna og og barnaníðinga, en tala mismunandi tungumál.

Ef við erum að hjálpa stöðva barnið ávanabindandi margir hverjir starfa á alþjóðavettvangi, verðum við að tengja upp í neti, yfir landamæri og yfir hindranir tungumálsins.

Ég spyr að brotaþola, lifðu og baráttumenn til leyfi a athugasemd við vefsvæðið þitt, blog eða með tölvupósti, þannig við getum haft samband hvor aðra og berjast ofríki barnsins ofbeldismanna.

Friður, ást og styrk til allra

–Filipino

Ang mensaheng ito ay awtomatikong isinalin, kaya pasensiya para sa anumang mga error.

Ang dahilan para sa blog post na ito ay upang subukan at tipunin survivors at mga tao na kampanya laban sa mga nang-aabuso ng bata at at pedophiles ngunit nagsasalita ng iba’t ibang wika.

Kung kami ay upang matulungan abusers stop bata, marami sa kanino gumana internationally, kailangan naming i-link up sa isang network, sa buong hangganan at sa buong hadlang ng wika.

Tanungin ko na biktima, nakaligtas at campaigners na mag-iwan ng komento sa iyong website, blog o email, upang maaari naming makipag-ugnayan sa bawat isa at labanan ang paniniil ng bata abusers.

Kapayapaan, pag-ibig at lakas sa lahat

–Belarusian

Гэта паведамленне аўтаматычна перакладаецца, так прабачэнні за любыя памылкі.

Прычынай гэтага блога, каб паспрабаваць аб’яднаць тых, хто выжыў і людзей, якія кампанія барацьбы з дзіцячым злоўжываюць і і педафілаў, але гавораць на розных мовах.

Калі мы хочам дапамагчы спыніць дзяцей, якія злоўжываюць, многія з якіх працуюць на міжнародным узроўні, мы павінны звязаць у сетку, праз межы і праз бар’еры мовы.

Я прашу, каб пацярпелыя, тыя, што засталіся ў жывых і актывісты, каб пакінуць каментар з ваш сайт, блог або адрас электроннай пошты, каб мы маглі звязацца адзін з адным і змагацца з тыраніяй даччыных парушальнікаў.

Свет, любоў і сіла, каб усе

–Igbo

Nke a na ozi bụ na akpaaka sụgharịa, nke mere ịrịọ mgbaghara maka ihe ọ bụla njehie.

Ihe kpatara nke a blog post bụ na-agbalị na-eme ka ọnụ na-anwụghị na ndị nkuzi megide nwa-emegbu na na pedophiles ma na-ekwu okwu n’asụsụ dị iche iche.

Ọ bụrụ na anyị na-enyere nkwụsị nwa emegbu, ndị ọtụtụ n’ime ha na-arụ ọrụ mba, anyị ga-ịkpọtụrụ n’ime a netwọk, gafee ala ma gafee ihe mgbochi nke asụsụ.

M na-arịọ na e gburu, na-anwụghị na katoro na-ahapụ a okwu na gị website, blog ma ọ bụ email, nke mere na anyị nwere ike ịkpọtụrụ onye ọ bụla ọzọ na-alụ ọgụ nchịkwa aka ike nke nwa emegbu.

Udo, ịhụnanya na mmadụ niile ume

–Zulu

Lo mlayezo auto elihunyushwe ngokuthi, ngakho ukuxolisa yimaphi amaphutha.

Isizathu salokhu post blog ukuzama futhi ukuletha ndawonye abasindile kanti ntu umkhankaso wokulwa ingane abahlukumezi futhi bayenge kodwa ayekhuluma izilimi ezingafani.

Uma sifuna ukusiza stop ingane abahlukumezi, abaningi babo abangamalungu e ukusebenza omhlaba, kumelwe ukuxhumanisa up kunethiwekhi, eqele nakuyo imigoqo yolimi.

Ngiyabuza ukuthi izisulu, abasindile kanti ngabakhankasi ukushiya amazwana kuwebhusayithi yakho, blog noma email, ukuze sikwazi ukuxhumana nomunye futhi silwe nokucindezela abahlukumezi ingane.

Ukuthula, uthando namandla zonke

–Uzbek

Bu xabar avtomatik tarjima, shuning har qanday xatolar uchun uzr so’rab.

Bu blog post sababi harakat va kampaniyasi bola huquqshunoslar va pedophiles qarshi tirik va odamlarni birlashtirish, lekin turli tillarda gapirish iborat.

Biz xalqaro faoliyat ko’pchiligi stop bola foydalanuvchilari, yordam berish uchun bo’lsa, biz chegaralaridan va til to’siqlarni bo’ylab, bir tarmog’i ichiga bog’langan kerak.

Men biz bir-biriga murojaat va bola huquqshunoslar zulmkorlarini jang mumkin, shunday qilib qurbonlari, tirik qolganlar va himoyachilari, veb-saytida, blog, yoki e-pochta bilan Fikr qoldirish, deb so’rarlar.

barcha tinchlik, sevgi va kuchi

–Sinhala

මෙම පණිවිඩය පරිවර්තනය මෝටර් රථ, එසේ කිසිදු දෝෂයක් පවතීය.

මෙම බ්ලොග් අඩවිය තනතුර සඳහා හේතුව, දිවි ගළවා ගත්තවුන්ට සහ ජනතාව, ළමා අපචාර හා හා ලමා අපචාර එරෙහි ව්යාපාරය උත්සාහ කරන්නා හා එක්ව ගෙන නමුත් විවිධ භාෂා කතා කිරීමයි.

අපි, ළමා අපචාර නැවත්වීමට නම්, ඔවුන්ගෙන් බොහෝ ජාත්යන්තර කටයුතු, අපි දේශසීමාවන් හරහා භාෂාව බාධක හරහා, ජාලය නැඟී සම්බන්ධ කළ යුතුයි.

මම හිතන්නේ අපි එකිනෙකා සම්බන්ධ හා ළමා අපචාර කරන්නන්ට ඇති කෲරත්වය සටන් කළ හැකි වන පරිදි කළ ගොදුරු වූවෝ, දිවි ගළවා ගත්තවුන්ට සහ උද්ඝෝෂකයන්, ඔබේ වෙබ් අඩවිය, බ්ලොග් හෝ ඊ මේල් අදහස අත්හැර කිරීමට විමසන්න.

සාමය, සියලු ආදරය හා ශක්තිය

–Myanmar

ဒီသတင်းစကားဘာသာပြန်ထားသောမော်တော်ယာဉ်ဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်မဆိုအမှားများကိုအဘို့တောင်းပန်တယ်။

ဤ blog post ကိုများအတွက်အကြောင်းပြချက်ကြိုးစားကြည့်ပါနှင့်အတူတကွဆောင် ခဲ့. အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူနှင့်လူများကလေးချိုးဖောက်မှုများနှင့်နှင့် pedophiles ဆန့်ကျင်တဲ့သူကင်ပိန်းပေမယ်ဘာသာစကားအမျိုးမျိုးပြောဆိုရန်ဖြစ်ပါသည်။

ကျွန်တော်ကလေးလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုရပ်တန့်ကိုကူညီလျှင်, အဘယ်သူကိုအများအပြားနိုင်ငံတကာမှာလုပ်ကိုင်ကျနော်တို့နယ်စပ်ကိုဖြတ်ပြီးနှင့်ဘာသာစကား၏အတားအဆီးတွေကိုဖြတ်ပြီး, ကွန်ယက်သို့ချိတ်ဆက်ရပါမည်။

ကျနော်တို့တစ်ဦးချင်းစီကတခြားဆက်သွယ်ပါနဲ့ကလေးလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများ၏စိုးမိုးမှုကိုတိုက်နိုင်အောင်သားကောင်များ, အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူနှင့်ကင်ပိန်းလှုပ်ရှားသူများက, သင့် website က, ဘလော့ဂ်သို့မဟုတ်အီးမေးလ်နှင့်အတူမှတ်ချက်ထားခဲ့ဖို့ကမေးပါ။

လူအပေါင်းတို့အားငြိမ်းချမ်းရေးဆု, မေတ္တာတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိ

–Kazakh

Бұл хабар аударылған автоматты болып табылады, сондықтан кез келген қателерге кешірім.

Бұл блог лауазымына себебі көріңіз және бірге алып аман өткендер мен адам бала асыра пайдаланатындар және педофилов қарсы науқан кім, бірақ әр түрлі тілде сөйлейтін болып табылады.

Біз бала бұзатын өздері тоқтатуға көмектесу үшін болса, олардың көпшілігі халықаралық жұмыс істейді, біз шекара арқылы және тілі кедергілерді арқылы желіге көтеріліп сілтейді керек.

Менің ойымша, біз бір-бірімізді хабарласыңыз мен бала теріс озбырлықты күресуге болады, сондықтан құрбандары, аман және белсенділері, сіздің сайт, блог немесе электрондық поштамен Пікір қалдыру үшін деп сұрайды.

барлық Бейбітшілік, махаббат және күші

–Latin

Auto onus translatus paenitemus erra.

Cuius ratio est Blog operam conferre, qui bello residui et inpudici et puer pedophiles loqui variis linguis.

Si puer abusi sunt ad finem, de quo pluribus agunt internationally, est in pagina retis, et super fines trans lingua claustra.

Quaeso victimis vestris comment ad internicionem et stipendia website aut blog email contactus ut possimus pugnare inter se puerum masculorum tyrannidem.

Pacis, amoris et imperium omnium

–Mongolian

Энэ мэдэгдэл нь авто орчуулж байгаа болохоор ямар ч алдаа уучлалт гуйх нь.

Энэ блог шуудангаар шалтгаан нь оролдох, хүүхдийн зовоогчдын болон болон садар самуунд эсрэг кампанит ажил нь амьд, ард түмнийг хамтад нь авчрах боловч өөр өөр хэлээр ярьдаг юм.

Бидний олонхи нь олон улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг зогсоох хүүхэд зовоогчдын, туслах юм бол бид сүлжээнд орж, хил дамнасан болон хэлний саад даяар холбох ёстой.

Би хохирогч, амьд үлдэгсэд болон тэмцэгчид, таны вэб сайт, блог болон и-мэйл нь сэтгэгдэл үлдээх гэж бид бие биенээ холбоо барина уу, хүүхдийн зовоогчдын дарангуйлалд тэмцэж чадна асуу.

Амар амгалан, бүх хайр, хүч чадал

–Javanese

Pesen iki otomatis dijarwakake, supaya ngapuro kasalahan sembarang.

Alesan kanggo kirim blog iki kanggo nyoba lan nggawa bebarengan slamet lan wong sing kampanye marang abusers anak lan lan pedofilia nanging nganggo basa beda.

Yen kita kanggo abusers mandeg anak, akeh kang operate internasional, kita kudu pranala munggah menyang jaringan, antara lan tengen alangan basa.

Aku takon sing korban, slamet lan campaigners kanggo ninggalake komentar karo website, blog utawa email, supaya kita bisa hubungi saben liyane lan perang tirani saka abusers anak.

Peace, katresnan lan kekuwatan kanggo kabeh

–Georgian

ეს გზავნილი განცხადება თარგმნილი, ისე ბოდიშს ნებისმიერი შეცდომები.

ამის მიზეზი ამ დღიურში ცდილობენ და მოუყრის გადარჩა და ადამიანები, რომლებიც წინააღმდეგ კამპანია ბავშვის მოძალადეთა და და pedophiles, მაგრამ საუბარი სხვადასხვა ენებზე.

თუ გვინდა, რომ შეეჩერებინა ბავშვი პირთა, რომელთაგან მოქმედებენ საერთაშორისო დონეზე, ჩვენ უნდა დაუკავშირონ შევიდა ქსელი, საზღვრებს და მთელს ბარიერები ენაზე.

მე ვთხოვ, რომ მსხვერპლი, გადარჩა და კამპანიის რომ დატოვოთ კომენტარი თქვენი ნახვა, დღიურში ან ელ, ასე რომ ჩვენ შეგვიძლია ერთმანეთთან და ბრძოლა ტირანიის ბავშვის საკითხებს.

მშვიდობა, სიყვარული და ძალა, რომ ყველა

Links

[1] SDL Translate http://www.freetranslation.com/

[2] Google Translate  http://translate.google.co.uk/

[3] Cathy fox blog https://cathyfox.wordpress.com/

[4] cathy fox email in@cathyfox.33mail.com

Links for survivors in UK

About cathy fox blog on Child Abuse

the truth will out, the truth will shout, the truth will set us free...
This entry was posted in #OpDeathEaters, #OpPaedoHunt, cathyfoxblog, Child Abuse, Child sexual abuse, Child trafficking, International and tagged , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

6 Responses to International Network against Child Abuse

 1. PETER HULBERT says:

  A good idea but up against some very powerful forces. P Hulbert

  Like

 2. Totally agree Cathy we all have to work together. Our Power is with the millions and millions of good decent loving people who want to live in peace and improve their own lives and those of the people and animals in the world. http://www.justice-denied.com info@justice-denied.com

  Liked by 1 person

 3. hollie greig justice says:

  REBLOGGED

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.